Bestuursleden:
 

Rob de Haan, Voorzitter
e-mail: voorzitter@kvvoorwaarts.nl


Dennis van Delden, 2e voorzitter /  Bestuurslid materiaal en onderhoud
e-mail: 2evoorzitter@kvvoorwaarts.nl

Marianne Bogers, Penningmeester

e-mail: penningmeester@kvvoorwaarts.nl


Martin Klein, Bestuurslid algemene zaken / Plaatsvervangend Penningmeester
e-mail: 2epenningmeester@kvvoorwaarts.nl


Loni Lammers, Secretaris 

e-mail: secretaris@kvvoorwaarts.nl


Monique van Seters-Waals, Algemeen bestuurslid

e-mail: monique@waals.nl

Overige Medewerkers:

Henk Smit Jr. & Nicky Zijde, Webmasters

e-mail: redactie@kvvoorwaarts.nl

Ad Oomen, Fin. en ledenadministratie / Redactie clubblad a.i.

e-mail: oomen@chello.nl

ADVERTENTIES

logo_oom.jpg
Bregje.JPG

© 2018 by KV Voorwaart. Proudly created with Wix.com by Nick