top of page

Wilt u ook zo'n gaaf huisje op het strand?

Het is voor veel mensen die geen ‘kampeerder’ zijn bij een van de vier strandverenigingen vaak heel onduidelijk. 

In dit artikel proberen wij jou uit te leggen wat je ervoor moet doen om aan een huisje op het strand tussen Zandvoort en Bloemendaal te komen. 

 • Om in aanmerking te komen voor een plek bij onze vereniging, moet je donateur worden en een aanvraagformulier staanplaats inleveren. De jaarlijkse bijdrage voor het donateurschap worden vermeld en geupdate in onderstaand aanvraagformulier voor donateurs:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 • Aanvraagformulieren voor een staanplaats kunt u per email inzenden. Het formulier moet dan vóór de eerste zondag van juli door de secretaris ontvangen zijn. Ook kunt u het aanvraagformulier persoonlijk inleveren op de eerste zondag van juli in de verenigingstent tussen 10.30 uur en 11.30 uur. De ontvangen aanvraagformulieren worden gerangschikt op donateursnummer (bepaalt tevens het rangnummer). Voor zover er vrije plaatsen zijn worden deze toegekend aan de donateurs die bovenaan de ranglijst staan. Van de aanvragen die niet gehonoreerd kunnen worden, wordt een wachtlijst vervaardigd. Mocht in de loop van de wintermaanden alsnog een plekje vrij komen dan wordt degene die dan bovenaan de wachtlijst staat het eerst benaderd. Als de staanplaatsenlijst definitief is, wordt de wachtlijst vernietigd. De wachtlijst blijft dus niet automatisch bestaan. Ieder jaar dienen de donateurs die een plekje willen wederom een aanvraagformulier in te leveren. Zie hieronder het aanvraagformulier voor een staanplaats:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 • Als je als donateur geplaatst wordt, moet je voor het jaar daarop weer inschrijven (je hebt dan wel voorrang op de donateurs die nog nooit geplaatst zijn). Als je 2 jaar als donateur geplaatst bent, word je het jaar daarop lid en heb je een vaste plek.​​

 • Om je kans op een staanplaats te vergroten, kun je je natuurlijk ook aanmelden bij de andere kampeerverenigingen: Helios, K.V.S. (Strandgenoegen), en K.V.A. (kampeervereniging Amsterdam).

 • Korte route: koop een huisje met een staanplaats voor 1 zomerseizoen
  Soms bieden leden hun huisje tijdens het zomerseizoen aan (kijk voor advertenties op ons prikbord of op Marktplaats). Bijvoorbeeld omdat ze volgend seizoen met een ander huisje terug willen komen. Als de verkoper lid wil blijven, mag hij/zij het huisje pas op of na 15 juli verkopen. Als de verkoop vóór die datum plaatsvindt, dan verliest de verkoper haar/zijn lidmaatschap. Dus vanaf de datum dat de koop/verkoop heeft plaatsgevonden, kan de koper tot en met eind van het seizoen (half september) in het huisje verblijven. Daarna moet jij er wel weer voor zorgen dat het huisje wordt afgebroken en vervoerd. En een plaats voor het jaar er op is niet gegarandeerd, dat hangt zoals gezegd af van je plaats op de donateurs-/wachtlijst (zie het 2e punt). 

 • Aan het eind van het seizoen (half september) moet je ervoor zorgen dat het huisje wordt afgebroken. Daarna moet je het ergens opslaan. Meestal doe je dat in een loods. Veel van de kampeerders zetten hun huisjes in een loods van de familie Paap of Vossen in Zandvoort, die zijn hierin gespecialiseerd. Maar natuurlijk kun je ook een andere opslagruimte regelen, als je dat wilt.
  Vervolgens hou je het huisje net zo lang in de opslag, tot je op basis van je plaats op de donateurslijst, zelf recht krijgt op een staanplaats. Dan kun je je huisje daar opbouwen.

 • Je hoeft je gekochte huisje niet te houden. Je kunt ook aan het eind van het seizoen jouw huisje (nu dan zonder staanplaats) weer doorverkopen aan iemand anders. Die koopt dan dus alleen het huisje en moet ook weer afwachten tot hij op basis van de donateurslijst een staanplaats krijgt toegewezen.                                                     

 • Hieronder vindt u een overzicht van de kosten die u kunt verwachten per seizoen bij een vereniging. Hier zit de opslag en het transport van uw huisje nog niet bij. Voorbeeld:

Aanmeldingsformulier Donateurs.doc

Aanvraag/wijziging staanplaats.doc

bottom of page