top of page

 Hoe veilig is uw strandhuisje?


 

U wordt verzocht om dit bulletin aandachtig door te lezen!

 

Veilig kamperen is erg belangrijk. Ter vergroting van de veiligheid is de kampeervereniging Voorwaarts, met ingang van dit seizoen, opgedeeld in 5 clusters van 1000 m2. De onderlinge  afstand tussen deze clusters bedraagt 5 meter.

De terreingedeelten tussen de clusters moet vrijgehouden worden van aanbouwsels, bergruimten en opslag, e.d.
Belangrijker echter is de veiligheid in en rondom de strandhuisjes en daar bent u als kampeerder verantwoordelijk voor.

Om ook hier de veiligheid te vergroten, willen wij de belangrijkste veiligheidsaspecten nogmaals onder uw aandacht brengen.

 

Gasinstallaties

Het is belangrijk om uw gasinstallatie jaarlijks zorgvuldig te controleren. Dit geldt ook voor unitbezitters,

omdat tijdens het transport de geïnstalleerde gasleidingen los kunnen gaan zitten of bekneld kunnen raken.
 

Gastoestellen

De gastoestellen dienen te worden aangesloten met koperen leidingen of goedgekeurde rubberslangen (voorzien van Nederlandskeurmerk NEN 5654) met slangklemmen. De rubberslangen dienen tenminste elke twee jaar te worden vernieuwd (op de nieuwste slangen staat de fabricagedatum alsmede een uiterste gebruiksdatum vermeld).
Let bij de controle goed op haarscheurtjes. Deze kunnen ontstaan bij de knikpunten van de aansluitingen.

Gebruik bij de controle op lekkage van de slangen altijd een water/zeepoplossing.


Gascilinders

Met betrekking gascilinders gelden de volgende bepalingen:
 

Bij ieder huisje mogen maximaal twee butaan/propaan gascilinders van niet meer dan 26 liter per stuk aanwezig zijn (inclusief lege cilinder). Gascilinders mogen niet in of onder het strandhuisje aanwezig zijn.
Gascilinders moeten achter het strandhuisje geplaatst worden in een kist of krat met ventilatieopeningen aan de onderzijde (propaan en butaangassen zijn zwaarder dan lucht en kunnen zich over de vloer verplaatsen).

De maximale lengte van het strandhuisje (7.20 m) mag door de plaatsing van krat of kist niet overschreden worden.
Van deze gascilinders mag één gascilinder worden gekoppeld aan de toestellen voor verwarming en koken en één gascilinder mag worden gekoppeld aan de verlichtingsinstallatieen de koelkast. De gascilinders mogen niet worden gevuld met LPG-gas.
Het is verboden om in het strandhuisje verwarmings-, verlichtings- of kooktoestellen met ingebouwde gascilinder te gebruiken of voorhanden te hebben (zoals bijvoorbeeld campinggaz).

Kook- en verwarmingstoestellen
De kook- en verwarmingstoestellen moeten zijn opgesteld op een plaat van hittebestendig materiaal dat warmte geleidt. De kook- en/of verwarmingstoestellen moeten omgeven zijn door onbrandbaar en niet warmtegeleidend materiaal.

Asbestcement (eterniet) of eternietboard mogen daarvoor niet worden gebruikt.
 

Elektrische installatie
Het is belangrijk om uw elektrische installatie jaarlijks zorgvuldig te controleren. Dit geldt ook voor unit bezitters, omdat tijdens het transport de elektra draden los kunnen gaan zitten. Losgeraakte elektradraden kunnen vonk vorming veroorzaken.

Bij een sluiting aan een 12V installatie (b.v. accu polen) kunnen vonken ontstaan vergelijkbaar met een elektrisch lasapparaat.
De aansluiting van de elektrische installatie moet goed geïsoleerd worden uitgevoerd volgens de geldende normen.

Er moet gezorgd worden voor de juiste zekeringen in de voeding van de groep(en), alsook voor een zekering in de voeding vanaf de accu. Accu’s mogen niet in eenzelfde ruimte geplaatst worden met gasflessen of andere brandbarevaste en/of vloeistoffen. Tevens dient de ruimte voldoende geventileerd te zijn. Accu’s moeten zo geplaatst worden dat de polen nooit in aanraking kunnen komen met metalen delen (stoelen, gereedschap, scheppen, e.d.) Gebruik voor de elektrische installatie de juiste draaddikte.
 

Opslag brandbare stoffen en buitenboordmotoren
De voorraad brandbare vloeistof met een ontvlammingspunt boven 21 graden celcius (zoalsbijvoorbeeld petroleum) mag niet meer dan vijf liter bedragen en moet worden opgeslagen in een goed gesloten vat.
Brandbare vloeistoffen, waarvan het ontvlammingspunt lager is dan 21 graden Celsius (zoals bijvoorbeeld benzine) mogen niet in het strandhuisje, bijbehorende kast of berghuisje worden opgeslagen.
Er mogen geen buitenboordmotoren in of nabij het strandhuisje worden geplaatst


Beveiligingsapparatuur
In ieder huisje moet verplicht een rookmelder geïnstalleerd zijn. Het is niet verplicht om een koolmonoxidemelder te installeren. Koolmonoxide is echter een zeer giftig reukloos gas en daarom zeer gevaarlijk.

Wij adviseren u daarom om de aanschaf van een koolmonoxidemelder te overwegen.
Het is niet verplicht om een branddeken in het huisje aanwezig te hebben. Voor uw eigen veiligheid is de aanschaf van een branddeken echter het overwegen waard. Wij willen nogmaals benadrukken dat u, als kampeerder, er zelf verantwoordelijk voor bent dat u aan de gestelde eisen voldoet. Als bij controle door de gemeente blijkt dat u hier niet aan voldoet en daardoor toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van één van de verplichtingen uit de vaststellingsovereenkomst, dan is de gemeente gerechtigd om de overeenkomst te beëindigen.

bottom of page