top of page

Kampcontrole | 23 meiVolgende week zondag 23 mei vindt de jaarlijkse kampcontrole weer plaats, maar wat moet je ook alweer in orde hebben voor deze controle? Hieronder delen we graag de informatie vanuit het huishoudelijk reglement waarin wordt omschreven waar ieder huisje/staanplaats aan dient te voldoen. Mochten er vragen en/of onduidelijkheden zijn, neem dan contact met het bestuur via secretaris@kvvoorwaarts.nl


Artikel 22 Bouwen of plaatsen van een strandhuisje

A/ Bij het plaatsen of opbouwen dient ervoor te worden gezorgd dat:

 1. het huisje op het juiste nummer wordt geplaatst

 2. de toegewezen plaatsruimte niet wordt overschreden;

 3. bordessen en de noordelijke doorgang volledig bedekt zijn met vlonders, tapijten en dergelijke;

 4. er een vrije doorgang over de bordessen is. Dit in verband met de veiligheid en toegankelijkheid voor hulpdiensten.

 5. het strandhuisje zoveel mogelijk in één rechte lijn wordt geplaatst met andere strandhuisjes.

 6. bij elk strandhuisje op de benedenrij aan de noordzijde een deugdelijke trap geplaatst wordt in het verlengde van het gangpad. Op de bovenrij , in onderling overleg, per twee strandhuisjes een trap in het verlengde van een gangpad geplaatst wordt.

 7. er geen uitingen van een religieuze overtuiging, politieke gezindheid of reclame worden aangebracht.

 8. in, bij of achter de strandhuisjes geen douches worden aangebracht voorzien van een douchekop die vernevelt.

B/ De kampeerder is verplicht ervoor zorg te dragen dat vanaf de kampcontrole:

 1. het bordes aan de zeezijde netjes is afgebakend en zoveel mogelijk in één lijn ligt met die van de andere strandhuisjes;

 2. de dijk is voorzien van bescherming tegen zandverstuiving door middel van en beperkt tot schelpen, stro-inplant en camouflagenetten; voor de bovenrij geldt bovendien dat een onderschoeiing met een hoogte van minimaal 40 cm moet zijn aangebracht, zoveel mogelijk in lijn met de rood/witte sjalonstokken.

 3. het strandhuisje, evenals de naaste omgeving, in ordelijke en veilige staat is gebracht.

 4. het strandhuisje van buitenaf een bewoonde indruk maakt, zulks ter beoordeling en bepaling van het bestuur.

 5. een deugdelijke afvoer voor de keuken is aangebracht.


Artikel 23 Afmetingen van een strandhuisje


De maximale buitenmaten van een strandhuisje zijn:

- lengte : 7,20 meter inclusief kast of bergruimte;

- breedte: 3,58 meter;

- nokhoogte: 2,60 meter gemeten vanaf de bovenkant van het frame;

- hoogte zijkant: 2,20 meter gemeten vanaf de bovenkant van het frame


 1. Bij een strandhuisje op frame dient het frame vlak op het zand te worden geplaatst.

 2. Alle strandhuisjes dienen te zijn voorzien van een puntdak.

 3. Gerekend vanaf de achterzijde van het strandhuisje mogen vlonders maximaal 2,00 meter diep zijn. Windschotten aan de achterzijde van het strandhuisje moeten schuifbaar/verplaatsbaar zijn en mogen maximaal 2,00 meter breed en 1,60 meter hoog zijn. De windschotten moeten voorzien zijn van een transparant, helder doorzichtig venster.

 4. Strandhuisjes met afwijkende maten of vormen worden bij verkoop of andere vormen van overdracht het daaropvolgend seizoen niet tot het strandgedeelte van de vereniging toegelaten.

 5. Het is toegestaan aan de achterzijde van het strandhuisje een schotelantenne te bevestigen vanmaximaal 60 cm. doorsnee. Deze en andere objecten mogen maximaal 50 cm boven de nok van het dak uitsteken.

749 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page