top of page

Kampcontrole | Zondag 21 mei | 10.00u

Aankomende zondag zal de jaarlijkse kampcontrole weer plaatsvinden.

Graag wijzen we iedereen hieronder nog even op de belangrijkste punten uit ons huishoudelijk reglement m.b.t. het plaatsen van de strandhuisjes.


Dit jaar vragen we graag extra aandacht voor het extra controleren van uw gas-aansluiting(slang vervangen na 4 jaar) en een technische controle op uw solar installatie. Mocht u zelf weinig kennis hebben van de solar installatie, vraag dan vooral om hulp bij uw buren die hier wel verstand van hebben. De afgelopen jaren merken dat deze punten niet genoeg onder de aandacht zijn geweest bij de kampeerders, dit kan leiden tot gevaarlijke situaties.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Artikel 22 Bouwen of plaatsen van een strandhuisje

a Bij het plaatsen of opbouwen dient ervoor te worden gezorgd dat:

1. het huisje op het juiste nummer wordt geplaatst en ook voorzien is van een zichttbaar huisnummer.

3. bordessen en de noordelijke doorgang volledig bedekt zijn met vlonders, tapijten en dergelijke;

4. er een vrije doorgang over de bordessen is. Dit in verband met de veiligheid en toegankelijkheid

voor hulpdiensten.

6. bij elk strandhuisje op de benedenrij aan de noordzijde een deugdelijke trap geplaatst wordt in het verlengde van het gangpad. Op de bovenrij , in onderling overleg, per twee strandhuisjes een trap in het verlengde van een gangpad geplaatst wordt.


b De kampeerder is verplicht ervoor zorg te dragen dat vanaf de kampcontrole:

1 . het bordes aan de zeezijde netjes is afgebakend en zoveel mogelijk in één lijn ligt met die van de

andere strandhuisjes;

2. de dijk is voorzien van bescherming tegen zandverstuiving door middel van en beperkt tot

schelpen, stro-inplant en camouflagenetten; voor de bovenrij geldt bovendien dat een onder-

schoeiing met een hoogte van minimaal 40 cm moet zijn aangebracht, zoveel mogelijk in

lijn met de rood/witte sjalonstokken.

3. het strandhuisje, evenals de naaste omgeving, in ordelijke en veilige staat is gebracht.

5 een deugdelijke afvoer voor de keuken is aangebracht.

104 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Opmerkingen


bottom of page